Velkommen til Lørenskog Vest Rotaryklubb!

Vi  har møter på Skårer gård hver mandag kl 19.00, med  interessante eksterne foredragsholdere  og temaer,              i tillegg til innslag fra egne medlemmer. 

Eksempler på eksterne foredragsholdere: Kupper'n, Calle Fürst, Yngve Hågensen, Jarle Simensen, ordføreren i         Lørenskog m.fl.

Vi besøker også bedrifter, og har egne sosiale arrangementer i klubben vår.

Du er hjertelig velkommen til å besøke klubben vår!                                                                                                      
 
UTVIKLING OG PLANER FOR LØRENSKOG KOMMUNE

9. mars 2020

UTVIKLING OG PLANER FOR LØRENSKOG KOMMUNE

Rådmann Ragnar Christoffersen holdt et meget engasjerende foredrag om utvikling og utbyggingsplaner i Lørenskog kommune. Lørenskog har hatt en unik befolkningstilvekst og har nå 41 500 innbyggere og er blitt én av landets mest attraktive kommuner å bo i

BYGGEVAREINDUSTRIEN OG KLIMATILTAK

2. mars 2020

BYGGEVAREINDUSTRIEN OG KLIMATILTAK

Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustriens Forening orienterte om klimatiltak i denne næringen som står for 15,3% av utslipp i Norge. Det ble et meget interessant møte hvor blant annet utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser var ett tema.

GJENVINNING AV RESSURSER

24. februar 2020

GJENVINNING AV RESSURSER

Harald Damhaug holdt et engasjerende og givende foredrag om gjenvinning av ressurser med fokus på returordning for kasserte biler. I de siste årene er 95% blitt returnert, hvilket i praksis er ca. 143 000 biler.Elektriske biler blir en utfordring.

LILLESTRØM KULTURHUS - ET HUS MED RIKE TRADISJONER

10. februar 2020

LILLESTRØM KULTURHUS - ET HUS MED RIKE TRADISJONER

Daglig leder av Lillestrøm Kulturhus, Lars Otto Ullereng, holdt et engasjerende foredrag om historikk og drift av kulturhuset som ble bygd i 1926. Kulturhuset er i dag en suksess og i senere år har det vært en økning på 8-12% i antall solgte billetter.

KLIMAET, HISTORIE OG FRAMTIDIGE UTFORDRINGER

3. februar 2020

KLIMAET, HISTORIE OG FRAMTIDIGE UTFORDRINGER

Elin Lundstad holdt et engasjert foredrag om klima med referanse til historien, ekstrem januar 2020 og fremtidige klimautfordringer. Det er en bevist sammenheng mellom temperaturøkninger og utslipp av CO2. Været blir våtere, varmere og villere.

INNTRYKK OG OPPLEVELSER FRA PERU I NOV. 2019

27. januar 2020

INNTRYKK OG OPPLEVELSER FRA PERU I NOV. 2019

Klubbmedlem Kjell Rønningen delte sine opplevelser fra en ferietur til Peru i nov. 2019. Det var en lydhør forsamling som blant annet fikk høre om Inkaenes byggeteknikk med jordskjelvsikre byggverk basert på «løse» blokker uten anvendelse av fast mørtel.

SIKKERHET I VÅR DIGITALE VERDEN

21. januar 2020

SIKKERHET I VÅR DIGITALE VERDEN

Sikkerhetssjef i Aker Solutions, Anders Rimstad, holdt foredrag omkring de sikkerhetsmessige utfordringer som ligger i vår digitaliserte verden. Hovedtema var kriminell aktivitet i forbindelse med cyberangrep. Et engasjerende og interessant foredrag

Mentoring i iLørenskog Rotaryklubber

11. november 2019

Mentoring i iLørenskog Rotaryklubber

Bent Andersen fra Moderklubben orienterte oss om at det nå skal settes igang en ny runde (for tredje gang) med mentorering som et samarbeid mellom flyktningekontoret i kommunen og Rotary.

Boligplan Lørenskog kommune

14. oktober 2019

Boligplan Lørenskog kommune

Ass komm.direktør Erik Leren snakket om kommunens utfordringer i forhold til eldrebølgen og økte behov for tjenester, bl.a. egnede boliger, hjemmetjenester og sykehjemsplasser. Spennende ny teknologi er løsningen på noen områder.

Brevduer som hobby gjennom fire generasjoner

8. april 2019

Brevduer som hobby gjennom fire generasjoner

Tom Corneliussen har brevduer som hobby, og han tok oss med inn i en sport få av oss visste noe om fra tidligere. Han har vært aktiv i forbundet i mange år, og deltatt også i internasjonale konkurranser med duene sine.


Møteinformasjon

Møtested: Skårer Gård
Adresse: Løkenåsveien 35
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Medlemmene behersker engelsk

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...