Velkommen til Lørenskog Vest Rotaryklubb!

Vi har møter på Skårer gård hver mandag kl 19.00, med  interessante eksterne foredragsholdere  og temaer,               i tillegg til innslag fra egne medlemmer. 

Eksempler på eksterne foredragsholdere: Kupper'n, Calle Fürst, Yngve Hågensen, Jarle Simensen, ordføreren i         Lørenskog m.fl.

Vi besøker også bedrifter, og har egne sosiale arrangementer i klubben vår.

Du er hjertelig velkommen til å besøke klubben vår!                                                                                                      
 
Lørenskog Huseierforening gjennom 70 år

3. desember 2018

Lørenskog Huseierforening gjennom 70 år

Mangeårige leder av foreningen, Tore Skansen, holdt et underholdende og engasjert foredrag om foreningens viktige arbeid for huseierne og deres rettigheter i kommunen, gjengitt i bokform, med Tore Skansen som forfatter. Viktig lokalhistorisk lesning!

Politiets arbeid med økokriminelle saker

26. november 2018

Politiets arbeid med økokriminelle saker

Politiadvokat Bjørn Arne Tronier holdt foredrag om politiets organisering og arbeid med økokriminelle saker på Romerike, og viste til spesielle saker han hadde arbeidet med, som for eksempel leirskredet på Sørum hvor 3 omkom.

Orientering om ny norsk sikkerhetslov

5. november 2018

Orientering om ny norsk sikkerhetslov

U.dir. Per Fewang informerte om den nye "Lov om nasjonal sikkerhet", som er vedtatt, men ennå ikke tatt i bruk. Den tidligere loven tok for seg rikets sikkerhet, i den nye er samfunnets sikkerhet det vesentlige, ut fra samfunnsutviklingen de siste årene.

Hvorfor ble Trump USA's president?

15. oktober 2018

Hvorfor ble Trump USA's president?

Jan Arild Gundersen analyserte bakgrunnen for valgresultatet, og orienterte om det spesielle amerikanske valgsystemet og valgkampen som førte til at Trump ble president.

Aktuelt tema, hva skjer i osloskolen?

8. oktober 2018

Aktuelt tema, hva skjer i osloskolen?

Berit Broch la fram fakta i den såkalte Ulsrud- og Malkenes-saken, og hvordan saken har utviklet seg i medier og politisk mellom byråd og UDE mht varslinger m.m. i løpet av sommeren og høsten

Guvernørbesøk

24. september 2018

Guvernørbesøk

Guvernør Rune Magnussen var en engasjert og motiverende foredragsholder da han presenterte sine satsingsområder for klubbene i distrikt 2260, og ga tilbakemeldinger på vår klubbs oppsummering og prioriteringer etter Club Visioning.

Tunnelbygging i Kina, med norsk utgangspunkt

10. september 2018

Tunnelbygging i Kina, med norsk utgangspunkt

Thorvald Wetlesens firma Bever Control AS prosjekterer tunneler over hele verden, og ga oss innføring i tunnelbygging og spesielle utfordringer med hensyn til forretningskultur for gjennomføring av større prosjekter for eksempel i Kina.

Yrkesforedrag

3. september 2018

Yrkesforedrag

Berit Ree Landet er tilsatt i Utdanningsetaten i Oslo, med arbeidsoppgaver å utrede behov for rehabilitering og nybygg av skoler, samt diverse planlegging og forberedelser når arbeidene skal gjennomføres.

Rotary Friendship Exchange

27. august 2018

Rotary Friendship Exchange

Øystein Mogensen orienterte om Rotary Friendship Exchange, og inviterte klubb-medlemmene til å delta.Formålet med utvekslingen er å stimulere til internasjonal forståelse, skape godvilje og fred, så vel som å knytte internasjonale kontakter.

Presidentens møte

13. august 2018

Presidentens møte

President Arne Skjelle la frem klubbens planer om diverse prosjekter i kommunen vår i Rotaryåret 2018-2019, slik det ble konkludert etter arbeidet med Club Visioning. Planene bearbeides videre i neste klubbmøte 20.08.


Møteinformasjon

Møtested: Skårer Gård
Adresse: Løkenåsveien 35
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Medlemmene behersker engelsk

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...